Första hjälpen till psykisk hälsa 22-23 september

3.950 kr exkl. moms

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Under kursen får du lära dig att se tecken på psykisk ohälsa, hur du tar kontakt med en person i kris och hur du kan hjälpa den drabbade vidare till professionell vård.

Kursen är lärarledd och ges online i realtid via Zoom. Kurslitteratur och diplom ingår.

Tillgänglighet: 14 platser kvar

Kategori:

Kursbeskrivning

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Under kursen får du lära dig att se tecken på psykisk ohälsa, hur du tar kontakt med en person i kris och hur du kan hjälpa den drabbade vidare till professionell vård. En tidig upptäckt av psykisk ohälsa och agerande med MHFA ökar den drabbade personens möjligheter till en kortare återhämtning.

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid – MHFA. I Sverige har det översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention – NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA-instruktörer.

För vem?
Kursen vänder sig till dig som möter människor i din vardag, både genom arbete, fritidsintressen eller skola och till dig som vill lära mer om psykisk ohälsa och hur du bemöter människor som befinner sig i kris. Kursen kräver inga förkunskaper.

Mål
Att lära sig upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa och kunna stödja den drabbade tills personen fått professionell hjälp eller tills ett tillfälligt kristillstånd är över. Målet är också att öka kunskapen om psykisk ohälsa för att minska fördomar och andra negativa uppfattningar. Efter genomgången utbildning får du ett intyg från Karolinska Institutet som visar att du är Första hjälpare.

Kursinnehåll

  • Förekomst av olika former av psykisk sjukdom i Sverige.
  • Tecken och symtom vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och om vilken behandling som finns för dessa tillstånd.
  • Kursen ger kunskap om hur du känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, trauman och akuta psykostillstånd.
  • Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.
  • Kursen lär ut en handlingsplan.

I kursen ingår gruppövningar, reflektioner, fallövningar och filmer med konkreta exempel samt kurslitteratur och diplom från NASP, Karolinska Institutet.

Datum och tid
17-18 maj 2021 kl 09:00-16:00.

Kursledare
Certifierade instruktörer: Annette Löwenstein och Virág Bergkvist.

Praktisk information

  • Kursen sker i realtid och hålls online via mötestjänsten Zoom.
  • Enklast deltar via din vanliga webbläsare.
  • Det finns även Zoom-plugins att använda för ex. Outlook här.
  • Du får din Zoom-länk i mötesinbjudan några dagar före kursen.

Se ett kort klipp (1:09) om hur du ansluter till kursen via webbläsare.

Villkor

Bekräftelse
Efter anmälan får du en bekräftelse via e-post. När du fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten enligt nedan att löpa.
 

Kursinformation och kallelse
Innan kurs startar får du en kallelse per e-post med information om kurslokal eller länk till Zoom-möte samt tider för kursen. 

Kursavgift och betalning
Kursavgift finns angiven på Perspectivs kurssida www.perspectiv.se och i bekräftelsen. Avgiften faktureras innan kursstart och ska vara betald innan kursen startar. Betalningsvillkor 30 netto, om inget annat angesVid anmälan senare än 14 dagar innan kursstart skall hela kursavgiften betalas snarast. 

Inställd kurs eller ändrade tider
Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. Menovum förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar som t.ex. byta ledare eller lokal samt ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare. 

Ångerrätt
Du har enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) 14 dagars ångerrätt från den dag då du fått din bekräftelse. Du avbokar din anmälan genom att skicka meddelandet till
info@menovum.se. Du har då rätt att återfå hela avgiften. Om kursen har startat och du deltagit vid ett tillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.

Nöjdkundåtagande
Vi strävar efter att alla deltagare skall vara nöjda med kursens genomförande. Om du, mot förmodan, inte skulle vara nöjd erbjuder vi plats på samma utbildning vid ett senare tillfälle.