Första hjälpen till psykisk hälsa Ungdom, Visby start 28/9

kr exkl. moms

Du får lära dig att se tecken på psykisk ohälsa, hur du möter en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa och hur du hjälper vidare till professionell vård.

Kursen anordnas av Region Gotland, är kostnadsfri och vänder sig till föräldrar på Gotland med ungdomar i åldern 13-18 år.

Fullbokad

Kategori:

Kursbeskrivning

Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktning Ungdom är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar i åldersgruppen 12-18 år. Kursen lär ut de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna, ungdomsutveckling, ätstörningar och reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Under kursen får deltagarna lära sig att se tecken på psykisk ohälsa, hur man möter en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa och hur man kan hjälpa den drabbade vidare till professionell vård. 

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid – MHFA. I Sverige har det översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention – NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA-instruktörer. Kursen ingår i MindShift Gotlands målsättning att sprida kunskap och minska fördomar kring psykisk ohälsa och är en del av projektet Guldhjärnan.

För vem?  
Kursen anordnas av Region Gotland, är kostnadsfri och vänder sig till dig som är förälder på Gotland och har ungdomar i åldern 13-18 år. ​Kursen kräver inga förkunskaper.

Mål  
Att du som kursdeltagaren ska få kunskap om hur du kan upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa och kunna ge första hjälpen tills den drabbade får professionell hjälp. En tidig upptäckt av psykisk ohälsa och agerande med MHFA ökar den drabbade personens möjligheter till en kortare återhämtning. Målet är också att öka kunskapen om psykisk ohälsa för att minska fördomar och andra negativa uppfattningar.

Efter genomgången utbildning blir du en Första hjälpare/Guldhjärna och får kursintyg från Karolinska Institutet.  ​

Kursinnehåll 

  • Förekomsten av psykisk sjukdom i Sverige.  
  • Kursen lär ut vilka steg som ska genomföras i enlighet med MFHAs framtagna handlingsplan, för att möta, stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.  
  • Grundkunskaper om vanliga psykiatriska tillstånd: depression, ångest, psykos, substansrelaterade sjukdomar, ätstörningar, självskadebeteende, traumatiska händelser och suicidialitet. 

I kursen ingår gruppövningar, reflektioner och filmer med konkreta exempel samt kurslitteratur och diplom. Fika ingår.

Datum, tid och plats
Klockan 17:30-21:00 tisdag 28/9, torsdag 30/9, tisdag 12/10 och torsdag 14/10.
Plats: Hörsalen, Avarhuset, Regementsgatan 2 i Visby.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kursen kan vid ändrade förhållanden komma att ges digitalt.

Kursledare
Annette Löwenstein och Virág Bergkvist. Båda är certifierade MHFA-instruktörer.