Första hjälpen till psykisk hälsa Ungdom, digital våren 2023

kr exkl. moms

Det här är en evidensbaserad kurs som lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

Du får lära dig att se tecken på psykisk ohälsa, hur du möter en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa och hur du hjälper vidare till professionell vård.

Kursen är lärarledd och sker digitalt via Zoom. Kursen ges på kvällstid uppdelad på 4 kurstillfällen under våren 2023. Vi återkommer med aktuella kursdatum.

Tillgänglighet: 24 platser kvar

Kategori:

Kursbeskrivning

Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktning Ungdom är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar i åldersgruppen 13-18 år.

Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns avsnitt om ungdomsutveckling, ätstörningar och om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar.

Under kursen får du lära dig att se tecken på psykisk ohälsa, hur du möter en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa den drabbade vidare till professionell vård.

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid – MHFA. I Sverige har det översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention – NASP vid Karolinska Institutet. Kursen är evidensbaserad och NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA-instruktörer.

För vem?  
Kursen kräver inga förkunskaper.

Mål  
Att du som kursdeltagaren ska få kunskap om hur du kan upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa och kunna ge första hjälpen tills den drabbade får professionell hjälp. En tidig upptäckt av psykisk ohälsa och agerande med MHFA ökar den drabbade personens möjligheter till en kortare återhämtning. Målet är också att öka kunskapen om psykisk ohälsa för att minska fördomar och andra negativa uppfattningar.

Efter genomgången utbildning blir du en Första hjälpare och får kursintyg från Karolinska Institutet.  ​

Kursinnehåll 

 • Förekomsten av psykisk sjukdom i Sverige.  
 • Kursen lär ut vilka steg som ska genomföras i enlighet med MFHAs framtagna handlingsplan, för att möta, stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.  
 • Grundkunskaper om vanliga psykiatriska tillstånd:
  • depression
  • ångest
  • psykos
  • substansrelaterade sjukdomar
  • ätstörningar
  • självskadebeteende
  • traumatiska händelser och suicidialitet. 

I kursen ingår gruppövningar, reflektioner och filmer med konkreta exempel samt kursbok och diplom. 

Datum, tid och plats
Under våren 2023,  vi återkommer med kursdatum.
Kursen hålls via Zoom.

Kursledare
Annette Löwenstein och Virág Bergkvist. Båda är certifierade MHFA-instruktörer.