Första hjälpen till psykisk hälsa Ungdom, Visby start 16/1-24

kr exkl. moms

Du får lära dig att se tecken på psykisk ohälsa, hur du möter en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa och hur du hjälper vidare till professionell vård.

Kursen anordnas av Region Gotland, är kostnadsfri och vänder sig till föräldrar på Gotland med ungdomar i åldern 13-18 år. Det är en 14-timmarskurs uppdelad på 3 tillfällen: tisdag 16/1 2024 kl 17:30-21, lördag 20/1 kl 9-16 samt tisdag 30/1 kl 17:30-21:00. Kursen hålls på Regementsgatan 2 i Visby. Kaffe och frukt ingår.

Tillgänglighet: 14 platser kvar

Kategori:

Kursbeskrivning

Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktning Ungdom är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar i åldersgruppen 13-18 år.

Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar.

Under kursen får du lära dig att se tecken på psykisk ohälsa, hur du möter en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa den drabbade vidare till professionell vård.

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid – MHFA. I Sverige har det översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention – NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA-instruktörer. Kursen ingår i MindShift Gotlands målsättning att sprida kunskap och minska fördomar kring psykisk ohälsa och är en del av projektet Guldhjärnan.

För vem?  
Kursen anordnas av Region Gotland, är kostnadsfri och vänder sig till dig som är förälder på Gotland och har barn i åldern 13-18 år. ​Kursen kräver inga förkunskaper.

Mål  
Att du som kursdeltagaren ska få kunskap om hur du kan upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa och kunna ge första hjälpen tills den drabbade får professionell hjälp. En tidig upptäckt av psykisk ohälsa och agerande med MHFA ökar den drabbade personens möjligheter till en kortare återhämtning. Målet är också att öka kunskapen om psykisk ohälsa för att minska fördomar och andra negativa uppfattningar.

Efter genomgången utbildning blir du en Första hjälpare/Guldhjärna och får kursintyg från Karolinska Institutet.  ​

Kursinnehåll 

  • Förekomsten av psykisk sjukdom i Sverige.  
  • Kursen lär ut vilka steg som ska genomföras i enlighet med MFHAs framtagna handlingsplan, för att möta, stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.  
  • Grundkunskaper om vanliga psykiatriska tillstånd: depression, ångest, psykos, substansrelaterade sjukdomar, ätstörningar, självskadebeteende, traumatiska händelser och suicidialitet. 

I kursen ingår gruppövningar, reflektioner och filmer med konkreta exempel samt kurslitteratur och diplom. Fika ingår.

Datum, tid och plats
Datum och tid: tisdag 16/1 2024 kl 17:30-21, lördag 20/1 kl 9-16 samt tisdag 30/1 kl 17:30-21. Kursen är totalt 14 timmar.
Plats: Avar-huset på Regementsgatan 2 i Visby. 

Kursledare
Annette Löwenstein och Virág Bergkvist. Båda är certifierade MHFA-instruktörer.