Så här säger våra deltagare

Deltagare kommer från såväl privata företag som offentliga organisationer och personer som deltagit i privata intressen.

Så här säger några av deltagarna:

Mycket givande kurs! Lätt att följa med och känna delaktighet även på distans.  

Värdefull kunskap både i min yrkesroll och privat. Fått en trygghet i hur jag ska agera.

Tack för givande kursdagar! Bra upplägg med teori och övningar varvat med diskussioner.

Bra och lärorik kurs. Har fått mycket större förståelse för psykisk hälsa och konkreta verktyg för min vardag.

Kunniga och engagerade kursledare. 

Lyssnande, kunskapsfyllda kursledare som fick dagarna att bli intressanta. 

Gedigen kunskap hos föreläsarna som ger möjlighet att få svar på frågor direkt.

Mycket bra redskap i möte med andra och förståelsen för att människor hanterar situationer olika.