Mind//Shift Gotland

Mindshift är en rörelse som arbetar för att förebygga psykisk hälsa. MindshiftGotland är ett nätverk av organisationer, näringsliv, myndigheter, privata utbildningsaktörer samt universitetet på ön. Det gemensamma målet är att utforma ett långsiktigt och hållbart arbete för god och jämlik psykisk hälsa på Gotland. Guldhjärnan är ett projekt med målet att sprida kunskap om psykisk hälsa.

Jag som driver Perspectiv utbildning och Menovum Coaching är en av de utbildade instruktörerna som håller Första hjälpen-kurser, både fysiskt och digitalt.

Läs mer om Mind//Shift Gotland och projektet Guldhjärnan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *