Personlig utveckling för ökat välmående

Är du intresserad av personlig utveckling för att stärka ditt självledarskap eller utveckla ditt ledarskap?

Vi erbjuder även individuell coachning för olika faser och delar av livet. Fokus är på lösning, möjligheter och resurser för att skapa förändring. Vanliga frågor att jobba med är stresshantering, relationen till dig själv och andra, stärka din självkänsla, utvecklas i din ledarroll eller hantera vägval i livet. Oavsett om det gäller ditt arbetsliv eller privatliv kommer effekten påverka andra områden i ditt liv och din omgivning på ett positivt sätt. 

Menovum hittar du mer information.

Varmt välkommen!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *